Finns Samling (Observationer)

New drawings at home. Copenhagen, 2010