tekster

Vokseværk af Ditte Vilstrup Holm

Wax Works by Ditte Vilstrup Holm, translation Dan Mamorstein

 

Transformationsenergier af Ann Lumbye Sørensen

Finn Naur Petersen har til stadighed arbejdet med en procesorienteret kunst, hvor der er en fin overensstemmelse mellem praksis og hans dybe fascination af vækst, både konkret og set som en poetisk metafor. Men hans store installationers midlertidige karakter medvirker også til at understrege det forhold, at kunstudøvelsen ikke adskiller sig fra livets øvrige foreteelser. Ting opstår og ting forgår.

 

Samtale med Anne Retz Wessberg, leder af Gammelgaard, 
i forbindelse med udstillingen 101, april 2008

Vi er glade for at du vil udstille på Gammelgaard, fortæl lidt om hvad du vil udstille her ?

Jeg har valgt at udstille tegninger/akvareller. Jeg har altid tegnet meget, ikke kun i forbindelse med mine installationer og skitser til større arbejder men også som uafhængige forløb, i en søgen og nysgerrighed efter nyt stof, energi og vækst.

 

Seksten måder at klemme en citron af Ditte Vilstrup Holm

Der er en vis frustration forbundet med at skrive et kunstværk ind i en kunsthistorisk ramme. Teksten kommer let til at savne fylde, varme og alle de præcise sensibiliteter, som er indlejret i værket, og kun sanses i dets nærvær. I hvert fald hvis man skriver om værker af den slags, som Finn Naur Petersen skaber, hvor den sanselige dimension – i sin øjeblikkelighed og momentane karakter – er så stærk, at den oppebærer værkets stemme.

 

Front af Karsten Ohrt and Andreas Jürgensen

About forty years ago when installation art first emerged, it was in particular noted that it was exhibited in some - for art - highly remote places: in backyards, in forests, on fields, on mountains, on streets or in deserts. In themselves these places signalled a significant distance to the established rooms of art.

 

Finn Naur Petersen, Catalog Nærvær/Presence 1999.
Forord Andreas Jürgensen.

Foreliggende bog dokumenterer Finn Naur Petersens installationer fra de forløbne 10 år. Han har lavet en hel del installationer, men hvor var de? Og hvor er de nu forsvundet hen? Efter at installationerne har været vist, er de taget ned, skilt fra hinanden, ødelagt. Det hører til installationers pointe at forsvinde - men det hører til det forsvindendes pointe at skulle blive dokumenteret.

 

Kineserens klangflader Poul Erik Tøjner 

Finn Naur Petersen spænder modsætninger ud til rum. Eller spænder rum ud i modsætninger. Rummene varierer fra sted til sted, det er den moderne udstillende kunstners lod, men egentlig er det heller ikke dem det kommer an på. Rummene i sig selv er blot anledning til udfoldelse, udfoldelse af een og samme impuls, der går gennem alle hans ting: fremkaldelsen af en nærværets hemmelighed, som bevidst unddrages sprog og symbol.

 

Artist degrees-Mecca or Manhattan, Kristine Kern