Artist degrees-Mecca or Manhattan,
Kristine Kern

 

Ruminstallationen er Finn Naur Petersens primære medie, men han arbejder også med grafik. Og selvom der er tale om to meget forskellige udtryk, er det nogle af de samme overvejelser, der er på spil. En særlig sensitiv opmærksomhed overfor materialets iboende betydningspotentialer, samt evnen til at udnytte disse i en poetisk dialog med omgivelserne og beskueren, er kendetegnende for en stor del af Naur Petersens kunst. Hans værker er som skabt til oplevelse; de er moderne, visuelle eventyr.

I sit grafiske arbejde anvender Finn Naur Petersen ofte flere teknikker og til tider flere billedsystemer i samme værk. Men der er også undtagelser. Serien Kissing the Island  fra 1996 – 97 er til sammenligning forholdsvis enkel i udstykket. Det drejer sig om en serie grafiske blade, alle fotogravure. Faktisk er der tale om en slags dokumentationsfotografi, idet billederne henviser til en handling; et kys. Naur Petersen har på rejse til øer i Danmark, Norge, Island og Grækenland kysset æstetisk negligerede ting som et rustent fyrtårn, en bedaget flyvemaskine, et faldefærdigt hus og en gammel lastbil. På det sted, hvor objektet er blevet kysset, er der lagt bladguld. Serien kan, som kunsthistorikeren Ann Lumbye Sørensen pointerer, ses som ironiseren over forestillingen om, at alt hvad kunstneren røre bliver ”guld”, men samtidig kan den også ses som en fremhævelse af skønheden i hverdagen, i det oversete og forfaldne.

I en anden serie, Dokument / Artist Tools fra 2001 arbejder Finn Nauer Petersen med flere teknikker på samme blad. Trykkene er således en kombination af ætsning og fotogravure og motivmæssigt er de et møde mellem videnskabshistorie og kunsthistorie. I et af bladene ser man således en antik byste placeret i et perspektiv-net, mens et andet fremstiller en rytterstatue, der nærmest er streget ud af den efterfølgende bearbejdning af pladen med radernålen. Dokument / Artist Toolskan ses som en forløber for de tryk, Finn Naur Petersen har lavet til Seven From Afar idet der i foreningen af figurativt motiv og visuel, abstrakt efterbearbejdeting er flere metodiske ligheder. Men der er også iøjnefaldende forskelle. ”Artist`s Degrees-Mecca or Manhattan”? 2004 er først og fremmest mere maleriske, nærmest dekorative i udstykket. De underliggende figurative, og dog ornamentale motiver fremstiller gamle arabiske våben og skrifttegn. Den efterfølende bearbejdning i stentryk er farvestrålende ekspressiv og peger således tilbage på ophavsmanden, kunstneren hvis visuelle fingeraftryk de spejler – dog bevidst uden samme kritiske distance som i Kissing the Island .” Artist`s Degrees-Mecca or Manhattan”? er derimod et møde mellem to billedtyper eller rettere to visuelle repræsentationssystemer; et vestligt og et mellemøstligt. Det er således som så ofte i Finn Nauer Petersens værker i rummet mellem modsætninger at den betydningsmæssige udveksling opstår.

Litteratur: Tekster i Nærvær / Finn Naur Petersen / Katalog, Kbh. 2000.